مقاله تایید شده توسط استاد - جمع آوری از سایر گروه ها

گروه دوم :

۱- بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود-اصل مقاله

پاورپوینت ارائه مقاله سمیرا آزاد

۲- بررسی ارتباط بین داده های حسابدرای با چرخه تجاری در بورس - اصل مقاله مقاله  تایید شده توسط استاد -سوال هاي امتحان امتحان

۳- بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری - اصل مقاله

۴-بررسی کارائی شاخصهای سنتی ونوین نقدینگی در پیش بینی هموار سازی سود شرکتها- اصل مقاله

۵- بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود - اصل مقاله

۶-  ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به تعهدی در حسابداری دولتی ایران - اصل مقاله

۷-  بررسي رابطه بين متغيرهاي حسابداري و بازده سهام به تفكيك صنايع در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- اصل مقاله (در دسترس نمی باشد)

 ۸-  بررسی و تحلیل عوامل اقتصادی و عوامل قراردادی اثر گذار بر فرآیند انتخاب خط مشی های حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - اصل مقاله (در دسترس نمی باشد)

 ۹-  تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران - اصل مقاله

+ نوشته شده در جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:29 توسط دانشجوی ارشد حسابداری |